Orddeling av chloride

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chloride? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chlo-ride

Definisjon av chloride:

1.
Any compound containing a chlorine atom
2.
Any salt of hydrochloric acid (containing the chloride ion)

Synonym av chloride:

noun compound, chemical compound
noun halide

Siste orddelinger av dette språket