Orddeling av chlorinator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorinator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chlo-ri-na-tor

Siste orddelinger av dette språket