Orddeling av chlorine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chlo-rine

Definisjon av chlorine:

1.
A common nonmetallic element belonging to the halogens
Best known as a heavy yellow irritating toxic gas Used to purify water and as a bleaching agent and disinfectant Occurs naturally only as a salt (as in sea water)

Synonym av chlorine:

noun Cl, atomic number 17, chemical element, element, gas, halogen

Siste orddelinger av dette språket