Orddeling av chlorofluorocarbon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorofluorocarbon? Ordet kan bli delt i 7 deler, som vist under.

chlo-ro-flu-o-ro-car-bon

Synonym av chlorofluorocarbon:

noun CFC, fluorocarbon, pollutant, greenhouse gas, greenhouse emission

Siste orddelinger av dette språket