Orddeling av chlorophyll

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorophyll? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chloro-phyll

Definisjon av chlorophyll:

1.
Any of a group of green pigments found in photosynthetic organisms
There are four naturally occurring forms

Synonym av chlorophyll:

noun chlorophyl, pigment

Siste orddelinger av dette språket