Orddeling av chloroses

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chloroses? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chloros-es

Siste orddelinger av dette språket