Orddeling av chlorosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorosis? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chloro-sis

Synonym av chlorosis:

noun greensickness, iron deficiency anemia, iron deficiency anaemia

Siste orddelinger av dette språket