Orddeling av chlorotic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorotic? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chlorot-ic

Synonym av chlorotic:

adjiron deficiency anemia, iron deficiency anaemia

Siste orddelinger av dette språket