Orddeling av chlorpromazine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chlorpromazine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chlor-pro-mazine

Synonym av chlorpromazine:

noun Thorazine, major tranquilizer, major tranquillizer, major tranquilliser, antipsychotic drug, antipsychotic agent, antipsychotic, neuroleptic drug, neuroleptic agent, neuroleptic, phenothiazine, thiodiphenylamine

Siste orddelinger av dette språket