Orddeling av chock

Prøver du å orddele chock? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chock

Definisjon av chock:

1.
A block of wood used to prevent the sliding or rolling of a heavy object
2.
Secure with chocks
3.
Support on chocks
Chock the boat
4.
As completely as possible
It was chock-a-block full

Synonym av chock:

noun wedge, block
verb fasten, fix, secure
verb hold, support, sustain, hold up
adv chock-a-block

Siste orddelinger av dette språket