Orddeling av chocolate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chocolate? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

choco-late

Definisjon av chocolate:

1.
A beverage made from cocoa powder and milk and sugar
Usually drunk hot
2.
A food made from roasted ground cacao beans
3.
A medium brown to dark-brown color

Synonym av chocolate:

noun cocoa, hot chocolate, drinking chocolate, beverage, drink, drinkable, potable
noun food
noun coffee, deep brown, umber, burnt umber, brown, brownness

Siste orddelinger av dette språket