Orddeling av choirmaster

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet choirmaster? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

choir-mas-ter

Definisjon av choirmaster:

1.
The musical director of a choir

Synonym av choirmaster:

noun precentor, cantor, musician

Siste orddelinger av dette språket