Orddeling av cholecystitis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cholecystitis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chole-cys-ti-tis

Synonym av cholecystitis:

noun inflammation, redness, rubor

Siste orddelinger av dette språket