Orddeling av cholesterol

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cholesterol? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cho-les-terol

Definisjon av cholesterol:

1.
An animal sterol that is normally synthesized by the liver
The most abundant steroid in animal tissues

Synonym av cholesterol:

noun cholesterin, sterol, steroid alcohol

Siste orddelinger av dette språket