Orddeling av cholinergic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cholinergic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cholin-er-gic

Synonym av cholinergic:

adj cholinergic

Siste orddelinger av dette språket