Orddeling av cholinesterase

Prøver du å orddele cholinesterase? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

cholinesterase

Synonym av cholinesterase:

noun enzyme

Siste orddelinger av dette språket