Orddeling av chomp

Prøver du å orddele chomp? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chomp

Definisjon av chomp:

1.
The act of gripping or chewing off with the teeth and jaws
2.
Chew noisily
The boy chomped his sandwich

Synonym av chomp:

noun bite, eating, feeding
verb champ, chew, masticate, manducate, jaw

Siste orddelinger av dette språket