Orddeling av choppiness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet choppiness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chop-pi-ness

Definisjon av choppiness:

1.
Used of the sea during inclement or stormy weather

Synonym av choppiness:

noun roughness, rough water, storminess

Siste orddelinger av dette språket