Orddeling av chord

Prøver du å orddele chord? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chord

Definisjon av chord:

1.
A straight line connecting two points on a curve
2.
A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together
3.
Play chords on (a string instrument)
4.
Bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing

Synonym av chord:

nounstraight line
noun note, musical note, tone
verb play
verb harmonize, harmonise, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket