Orddeling av chordate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chordate? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chor-date

Definisjon av chordate:

1.
Any animal of the phylum Chordata having a notochord or spinal column
2.
Of or relating to or characteristic of the Chordata

Synonym av chordate:

adj phylum
noun animal, animate being, beast, brute, creature, fauna

Siste orddelinger av dette språket