Orddeling av chordophone

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chordophone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chor-do-phone

Synonym av chordophone:

nounstringed instrument

Siste orddelinger av dette språket