Orddeling av chordotonal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chordotonal? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chor-do-ton-al

Siste orddelinger av dette språket