Orddeling av chorea

Prøver du å orddele chorea? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chorea

Definisjon av chorea:

1.
Chorea in dogs
2.
Any of several degenerative nervous disorders characterized by spasmodic movements of the body and limbs

Synonym av chorea:

nouncanine chorea, animal disease
nounnervous disorder, neurological disorder, neurological disease, degenerative disorder

Siste orddelinger av dette språket