Orddeling av choreiform

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet choreiform? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chor-eiform

Siste orddelinger av dette språket