Orddeling av choreograph

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet choreograph? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chore-o-graph

Definisjon av choreograph:

1.
Compose a sequence of dance steps, often to music
Balanchine choreographed many pieces to Stravinsky's music
2.
Plan and oversee the development and details of
The meeting between the two Presidents had been carefully choreographed

Synonym av choreograph:

verb make, create
verb mastermind, engineer, direct, organize, organise, orchestrate

Siste orddelinger av dette språket