Orddeling av choreography

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet choreography? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chore-og-ra-phy

Definisjon av choreography:

1.
A show involving artistic dancing
2.
The representation of dancing by symbols as music is represented by notes
3.
A notation used by choreographers

Synonym av choreography:

nounstage dancing, dancing, dance, terpsichore, saltation, show
noun dance
noun notation, notational system

Siste orddelinger av dette språket