Orddeling av chorister

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chorister? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cho-ris-ter

Definisjon av chorister:

1.
A singer in a choir

Synonym av chorister:

noun singer, vocalist, vocalizer, vocaliser

Siste orddelinger av dette språket