Orddeling av chortle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chortle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chor-tle

Definisjon av chortle:

1.
A soft partly suppressed laugh
2.
Laugh quietly or with restraint

Synonym av chortle:

noun chuckle, laugh, laughter
verb chuckle, laugh softly, laugh, express joy, express mirth

Siste orddelinger av dette språket