Orddeling av chrism

Prøver du å orddele chrism? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chrism

Definisjon av chrism:

1.
A consecrated ointment consisting of a mixture of oil and balsam

Synonym av chrism:

noun chrisom, sacramental oil, holy oil, ointment, unction, unguent, balm, salve

Siste orddelinger av dette språket