Orddeling av christen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet christen? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chris-ten

Definisjon av christen:

1.
Administer baptism to
The parents had the child baptized

Synonym av christen:

verb baptize, baptise, name, call

Siste orddelinger av dette språket