Orddeling av christening

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet christening? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chris-ten-ing

Definisjon av christening:

1.
Giving a Christian name at baptism

Synonym av christening:

noun baptism

Siste orddelinger av dette språket