Orddeling av chroma

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chroma? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chro-ma

Definisjon av chroma:

1.
Chromatic purity: freedom from dilution with white and hence vivid in hue

Synonym av chroma:

noun saturation, intensity, vividness, color property

Siste orddelinger av dette språket