Orddeling av chromatogram

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromatogram? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chro-matogram

Synonym av chromatogram:

noun recording

Siste orddelinger av dette språket