Orddeling av chromatograph

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromatograph? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chro-mato-graph

Siste orddelinger av dette språket