Orddeling av chrome

Prøver du å orddele chrome? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chrome

Definisjon av chrome:

1.
Another word for chromium when it is used in dyes or pigments
2.
Plate with chromium
Chrome bathroom fixtures
3.
Treat with a chromium compound

Synonym av chrome:

noun chromium, Cr, atomic number 24
verb chromium-plate, plate
verb process, treat

Siste orddelinger av dette språket