Orddeling av chromium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromium? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chromi-um

Definisjon av chromium:

1.
A hard brittle multivalent metallic element
Resistant to corrosion and tarnishing

Synonym av chromium:

noun Cr, atomic number 24, metallic element, metal

Siste orddelinger av dette språket