Orddeling av chromodynamics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromodynamics? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

chro-mo-dy-nam-ics

Siste orddelinger av dette språket