Orddeling av chromosomal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromosomal? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chro-mo-so-mal

Definisjon av chromosomal:

1.
Of or relating to a chromosome
Chromosomal defect

Synonym av chromosomal:

adj body

Siste orddelinger av dette språket