Orddeling av chromosome

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromosome? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chro-mo-some

Definisjon av chromosome:

1.
A threadlike strand of DNA in the cell nucleus that carries the genes in a linear order
Humans have 22 chromosome pairs plus two sex chromosomes

Synonym av chromosome:

noun body

Siste orddelinger av dette språket