Orddeling av chromosphere

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromosphere? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chro-mos-phere

Synonym av chromosphere:

noun layer

Siste orddelinger av dette språket