Orddeling av chronic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chronic? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chron-ic

Definisjon av chronic:

1.
Being long-lasting and recurrent or characterized by long suffering
Chronic indigestion A chronic shortage of funds A chronic invalid
2.
Of long duration
Chronic money problems
3.
Habitual
A chronic smoker

Synonym av chronic:

adj chronic, degenerative, prolonged
adj confirmed, habitual, inveterate, addicted

Siste orddelinger av dette språket