Orddeling av chronicle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chronicle? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chron-i-cle

Definisjon av chronicle:

1.
A record or narrative description of past events
A history of France He gave an inaccurate account of the plot to kill the president The story of exposure to lead
2.
Record in chronological order
Make a historical record

Synonym av chronicle:

noun history, account, story, record
verb record, enter, put down

Siste orddelinger av dette språket