Orddeling av chronology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chronology? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chronol-o-gy

Definisjon av chronology:

1.
An arrangement of events in time
2.
A record of events in the order of their occurrence
3.
The determination of the actual temporal sequence of past events

Synonym av chronology:

nountemporal relation
nounwritten record, written account
nounhumanistic discipline, humanities, liberal arts, arts

Siste orddelinger av dette språket