Orddeling av chuckle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chuckle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chuck-le

Definisjon av chuckle:

1.
A soft partly suppressed laugh
2.
Laugh quietly or with restraint

Synonym av chuckle:

noun chortle, laugh, laughter
verb chortle, laugh softly, laugh, express joy, express mirth

Siste orddelinger av dette språket