Orddeling av chukka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chukka? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chuk-ka

Definisjon av chukka:

1.
(polo) one of six divisions into which a polo match is divided
2.
A shoe that comes up to the ankle and is laced through two or three pairs of eyelets
Often made of suede

Synonym av chukka:

noun chukker, playing period, period of play, play

Siste orddelinger av dette språket