Orddeling av chummy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chummy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chum-my

Definisjon av chummy:

1.
(used colloquially) having the relationship of friends or pals
2.
(used informally) associated on close terms
A close friend The bartender was chummy with the regular customers The two were thick as thieves for months

Synonym av chummy:

adj matey, pally, palsy-walsy, friendly
adj buddy-buddy, thick, close

Siste orddelinger av dette språket