Orddeling av churl

Prøver du å orddele churl? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

churl

Definisjon av churl:

1.
A crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
2.
A selfish person who is unwilling to give or spend
3.
A bad-tempered person

Synonym av churl:

noun peasant, barbarian, boor, Goth, tyke, tike, unpleasant person, disagreeable person
noun niggard, skinflint, scrooge, hoarder
noun grouch, grump, crank, crosspatch, unpleasant person, disagreeable person

Siste orddelinger av dette språket