Orddeling av churn

Prøver du å orddele churn? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

churn

Definisjon av churn:

1.
A vessel in which cream is agitated to separate butterfat from buttermilk
2.
Stir (cream) vigorously in order to make butter
3.
Be agitated
The sea was churning in the storm

Synonym av churn:

nounbutter churn, vessel
verb stir
verb boil, moil, roil, move

Siste orddelinger av dette språket