Orddeling av churning

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet churning? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

churn-ing

Definisjon av churning:

1.
Moving with or producing or produced by vigorous agitation
Winds whipped the piled leaves into churning masses A car stuck in the churned-up mud
2.
(of a liquid) agitated vigorously
In a state of turbulence The river's roiling current Turbulent rapids

Synonym av churning:

adj churned-up, agitated
adj roiling, roiled, roily, turbulent, agitated

Siste orddelinger av dette språket