Orddeling av churrasco

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet churrasco? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chur-ras-co

Siste orddelinger av dette språket